Strona główna » Ciąża » Badania w ciąży » Przezierność karkowa normy – badanie fałdu karkowego NT płodu

Przezierność karkowa normy – badanie fałdu karkowego NT płodu

przezierność karkowa

Przezierność karkowa to parametr, cecha, która pozwala ocenić zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka w czasie ciąży. Badanie przezierności karkowej wykonuje się w ramach badań przesiewowych w pierwszym trymestrze. Może ono pomóc w zdiagnozowaniu ewentualnych anomalii chromosomowych u płodu.


przezierność karkowa

Przezierność karkowa, a w zasadzie przezierność fałdu karkowego (NT – Nuchal Translucenty) to jeden z parametrów oceniany podczas wykonywania badań prenatalnych. Parametr ten jest odczytywany podczas badania USG płodu.

Lekarz przeprowadzający badania prenatalne podczas badania USG wykonuje pomiar obrzęku tkanki podskórnej w okolicy karkowej dziecka i oblicza odległość pomiędzy tkanką podskórną, a skórą dziecka na wysokości karku.Dlaczego wykonuje się badanie przezierności karkowej

Badanie przezierności karkowej wykonuje się, aby wykluczyć z dużą dokładnością ryzyko wystąpienia u dziecka wad rozwojowych w zaburzeniach chromosomowych takich jak wady serca oraz wady o podłożu genetycznym jak zespół Downa, Edwardsa, Patau.

Przebieg badania przezierności karkowej NT płodu

Badania przezierności karkowej jest całkowicie nieinwazyjnym badaniem prenatalnym wykonywanym za pomocą USG, dlatego jest zalecane wszystkim przyszłym mamom.

Lekarz wykonujący podczas badania USG wykona zdjęcie płodu na ekranie monitora i specjalnymi funkcja aparatu USG dokona pomiaru przezierności karkowej.
Warunkiem prawidłowego odczytu pomiaru przezierności karkowej jest wcześniej odczytana wartość pomiaru ciemieniowo-sedzeniowego płodu, która powinna się mieścić w przedziale 45 do 84mm, co wskazuje na wiek płodu dziecka, a ten powinien znajdować się pomiędzy 11.3 a 11.6 tyg.

Badanie przezierności karkowej wykonane wcześniej lub też w późniejszym okresie ciąży jest niewiarygodne i jego wyniki nie mogą być brane pod uwagę dlatego tak ważne jest w okresie ciąży, aby wszystkie badania wykonywać w określonych terminach.Główne zasady pomiaru przezierności karkowej wg Nicolaidesa:

 1. Pomiar NT powinien być przeprowadzony między przy wielkości pomiaru ciemieniowo-siedzeniowego płodu (CRL) między 45 a 84 mm, wiek ciąży między 11 tygodniem i trzecim dniem a 13 tygodniem i szóstym dniem.
 2. Płód powinien być naturalnie położony bez nadmiernego przygięcia szyi lub wyprostu. Pomiar powinien być przeprowadzony w przekroju strzałkowym.
 3. Płód powinien zajmować jak największą powierzchnię monitora (maksymalne powiększenie). Najmniejszy ruch kursora powinien powodować zmianę pomiaru o 0,1 mm.
 4. NT powinien być zmierzony w miejscu największego wymiaru a kursor ustawiony zgodnie z poniższym diagramem.

Przezierność karkowa normy – Interpretacja wyników nt

Podczas badania mierzona jest przezierność karkowa. Norma badania NT przy prawidłowych wartościach wskazuje parametr, który ma wielkość do dwóch milimetrów na początku dwunastego tygodnia i nie więcej niż 2,8 milimetrów pod koniec trzynastego tygodnia ciąży.

Przezierność karkowa rośnie razem z dzieckiem. Podwyższone ryzyko zachodzi przy wartościach większych niż 2,9 milimetrów.

Normalna ilość płynu w tylnej części szyi podczas USG oznacza, że ​​jest bardzo mało prawdopodobne, aby Twoje dziecko miało zespół Downa lub inne zaburzenie genetyczne.

Pomiar przezierności karkowej wzrasta wraz z wiekiem ciążowym. To jest okres między poczęciem a narodzinami. Im wyższy pomiar w porównaniu z niemowlętami w tym samym wieku ciążowym, tym większe ryzyko wystąpienia pewnych zaburzeń genetycznych.

Poniższe normy pomiaru są uważane za niskie ryzyko zaburzeń genetycznych:

 • po 11 tygodniach — do 2 mm,
 • po 13 tygodniach, po 6 dniach — do 2,8 mm,
 • grubość mniejsza niż 2,2-2,8 mm nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, jednak jest zależna od wieku matki i musi być dopasowana do dokładnego wieku ciążowego.

Pomiar NT może być wyrażany na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest raportowanie pomiaru delta NT, która jest różnicą w milimetrach między normalną medianą dla CRL a zmierzoną NT.

 • <2 mm mają ryzyko <1%.
 • 3,4 mm mają ryzyko 7%
 • 3,5-4,4 mm mają ryzyko 20%
 • 5,5-6,4 mm mają ryzyko 50%
 • ≥8,5 mm mają ryzyko 75%
Na co wskazuje powiększony fałd karkowy?

Jeżeli fałd karkowy Twojego dziecka jest wyraźnie powiększony, to może to oznaczać zaburzenia chromosomowe. Może, ale nie musi. Twój lekarz przy wystawieniu diagnozy nie będzie opierał się jedynie na tym wyniku. Dodatkowo uwzględnione zostaną inne wyniki uzyskane w skriningu z pierwszego trymestru ciąży, jak również informacje o Twoim wieku i innych cechach dziecka.

Na tej podstawie może zostać określone prawdopodobieństwo zaburzeń o podłożu genetycznym. Im więcej informacji włączy się w analizę, tym dokładniejszy wynik. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z naszego artykułu: Badania przesiewowe w pierwszym trymestrze.

Patologia

Uważa się, że zwiększona przezierność karku jest związana z rozszerzonymi kanałami limfatycznymi i jest uważana za niespecyficzny objaw bardziej uogólnionych nieprawidłowości płodu. Pomiar przezierności karkowej wymaga szczegółowej i ustandaryzowanej oceny oraz starannej dbałości o technikę.

Jak pewny jest wynik przezierności karkowej?

 • Pewność badania jest niestety bardzo mocno zależna od tego, jak dokładnie jest ono wykonane. Aby móc wykonać takie badanie Twój lekarz musi posiadać specjalny certyfikat przyznawany przez Fetal Medicine Foundation.
 • Aby mieć pewność, że badanie da rzetelne wyniki, aparatura do USG nie powinna być starsza niż 4 lata i posiadać skalę metryczną w odstępach milimetrowych.
 • Co do prawidłowości przeprowadzania pomiaru wykonano nawet specjalne badania naukowe. Sprawdzone zostało łącznie 100 000 ciąż, podczas których wykonane zostało to badanie. W 75% przypadków diagnoza wystąpienia Zespołu Downa potwierdziła się. Jeżeli dodatkowo do analizy wyników włączone zostały inne czynniki, to można było osiągnąć prawdopodobieństwo postawienia prawidłowej diagnozy sięgające nawet 90%.Badania przesiewowe nie dają stuprocentowej pewności

W tym wypadku nie można jednak mówić o jasnej diagnozie. Wynik ten bowiem nie daje stuprocentowej pewności. Zawsze istnieje możliwość wykonania dodatkowego badania USG w dwudziestym tygodniu. Jeżeli oba nie wskazują na istniejące niebezpieczeństwo, to możesz odetchnąć, gdyż Twojemu dziecku prawdopodobnie nic nie grozi.

Niezależnie od metodyki analizy, kilka badań prospektywnych wykazało, że wskaźniki wykrywalności zespołu Downa i innych aneuploidii przy pomiarze NT zbliżają się do 80%.

Podwyższona ryzyko przezierność karku – co teraz?

Jeżeli badanie wykaże podwyższone ryzyko, to Twoja ciąża może być zakwalifikowana jako ciąża wysokiego ryzyka. Nie martw się jednak, gdyż nie musi to od razu oznaczać, że u Twojego dziecka występują zaburzenia chromosomowe.

Aby mieć pewność, będziesz mogła wykonać dodatkowe badania, na przykład amniopunkcję czy biopsję kosmówki. Możliwe jest także przeprowadzenie punkcji pępowiny. Wszystkie te trzy badania należą do inwazyjnych metod diagnostyki prenatalnej, dają zatem pewniejszy wynik niż pomiar przezierności karkowej.

W takiej sytuacji lekarz poinformuje Cię o ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych badań oraz o ryzyku z tym związanym. O tym, czy badanie zostanie wykonane, decydujesz Ty.