Strona główna » Materiał zewnętrzny » Ubezpieczenie w ciąży – co powinnaś wiedzieć?

Ubezpieczenie w ciąży – co powinnaś wiedzieć?

ubezpieczenie w ciąży

ubezpieczenie w ciąży

Ubezpieczenie w ciąży to doskonałe zabezpieczenie finansowe dla kobiet, w których życiu może pojawić się nowy członek rodziny. Dobrowolna polisa zapewnia świadczenia pieniężne oraz prywatną opiekę lekarską, dzięki której przyszłe mamy mogą poczuć się bezpiecznie przez cały czas trwania ciąży oraz po urodzeniu dziecka. Co oferuje ubezpieczenie w ciąży i czy warto z niego korzystać?

Czym jest ubezpieczenie w ciąży?

Ubezpieczenie na wypadek ciąży to dobrowolna polisa, która pozwala przyszłej mamie czuć się komfortowo finansowo i korzystać z prywatnej opieki lekarskiej przez cały okres ciąży. W zależności od zakresu ochrony polisy – kobieta spodziewająca się dziecka może liczyć na szereg udogodnień związanych m.in. z nielimitowanymi wizytami u ginekologa oraz prowadzeniem ciąży, a także otrzymać pomoc finansową po urodzeniu dziecka.

Ubezpieczenie na czas ciąży jest dobrym rozwiązaniem dla kobiet, które planują dziecko, a także stanowi ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Warto wiedzieć, że w przypadku tej polisy karencja (okresu przed rozpoczęciem obowiązywania umowy) zazwyczaj trwa stosunkowo długo i wynosi około 10-12 miesięcy.

Co obejmuje ubezpieczenie w ciąży?

Ubezpieczenie w ciąży wiąże się z możliwością otrzymania wsparcia finansowego po urodzeniu dziecka. Kwota otrzymanego świadczenia po porodzie zazwyczaj wynosi kilka tysięcy złotych, a jej dokładna wartość zależy od wybranej polisy i oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.Dodatkowo ubezpieczenie w ciąży swoim zakresem obejmuje m.in.:

  • finansowane wizyty u ginekologa,
  • bezpłatne korzystanie z zabiegów oraz badań dedykowanych kobietom w ciąży,
  • opłacenie hospitalizacji w prywatnym szpitalu oraz przebiegu porodu (w zależności od rodzaju polisy),
  • wypłacenie świadczeń finansowych po urodzeniu dziecka.

Ubezpieczenie na wypadek ciąży to korzystne rozwiązanie dla wszystkich przyszłych mam, choć warto wspomnieć o wyjątkowych przypadkach – jednym z nich jest ciąża bliźniacza. W przypadku rozwoju ciąży mnogiej kobieta objęta ubezpieczeniem po porodzie może otrzymać świadczenie o wartości nawet 150% sumy ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia w ciąży – czym skutkuje?

Ubezpieczenie w ciąży jest polisą dobrowolną, co oznacza, że nie każda kobieta jest zobowiązana do korzystania z dodatkowej ochrony na czas przed i po urodzinach dziecka. Brak ubezpieczenia ogranicza natomiast możliwości i wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat związanych z korzystaniem z prywatnej opieki medycznej. W efekcie kobieta w ciąży, która chce kontynuować wizyty u prywatnego specjalisty, jest zobowiązana płacić za nie z własnych oszczędności.

Przyszła mama w dalszym ciągu może korzystać z publicznej opieki medycznej, jednak w tym przypadku musi liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na terminy wizyt oraz opłacaniem dodatkowych badań z własnego budżetu.Kto może otrzymać ubezpieczenie w ciąży ze środków publicznych?

Wszystkie kobiety, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu i mają polskie obywatelstwo oraz mieszkają na terenie Polski, są objęte opieką lekarską finansowaną ze środków publicznych. Dotyczy to jednakowo kobiet, które są objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem oraz kobiet nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W takiej sytuacji mogą one korzystać z publicznej opieki lekarskiej nieodpłatnie.
Ubezpieczenie przy mężu a ciąża – co mówią przepisy?

Wsparcie finansowe dla kobiet w ciąży oferują również wybrane polisy rodzinne. Przy wyborze takiego ubezpieczenia dobrowolnego przyszła mama zyskuje możliwość skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego męża. W efekcie zakupiona polisa pozwala zaoszczędzić na wizytach lekarskich i kosztach związanych z prowadzeniem ciąży.

ubezpieczenia prominent

Jeżeli jesteś zainteresowana dodatkowym ubezpieczeniem w czasie ciąży, możesz skorzystać z polis, które posiada agencja ubezpieczeniowa Prominent z Krakowa, w swojej ofercie posiada wszystkie możliwe ubezpieczenia OC i AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek ciąży?

Koszt ubezpieczenia na wypadek ciąży nie jest stały i zależy od czynników, takich jak zakres oferty, łączna suma ubezpieczenia, okres karencji czy wiek osoby przystępującej do polisy. Miesięczna składka ubezpieczenia pokrywającego koszty wizyt lekarskich oraz badań to średni koszt 50-100 złotych miesięcznie. Za polisę o rozszerzonym zakresie będzie trzeba zapłacić więcej, jednak udogodnienia, które zapewnia, spełnią oczekiwania każdej przyszłej mamy.Ubezpieczenie turystyczne w ciąży – co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, kobieta w ciąży może skorzystać z dobrowolnej polisy turystycznej. Ten rodzaj ubezpieczenia pozwala czuć się bezpiecznie w czasie wyjazdu poza miejsce zamieszkania i w razie niespodziewanych zdarzeń korzystać bezpłatnie z opieki lekarskiej.

Planując podróż zagranicę przyszła mamusia powinna skorzystać z udogodnienia jakie oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ). Karta taka wydawana jest za darmo i obowiązuje na terenie krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają wszyscy ci, którzy są ubezpieczeni w NFZ, a także członkowie ich rodzin (jednak każdy musi posiadać własny egzemplarz Karty). Aby otrzymać tego rodzaju dokument, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w najbliższym, w stosunku do miejsca zameldowania, Oddziale Wojewódzkim bądź w Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Wzór można znaleźćna stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl. Karta dla osób podróżującychobowiązuje przez okres dwóch miesięcy.

Daje ona prawo do korzystania z opieki medycznej w kraju, do którego się udajemy na zasadach, obowiązujących jego obywateli, a to zapewnia prosty dostęp do wszelkich niezbędnych świadczeń – nie tylko podstawowych, ale także tych, związanych z porodem. Pamiętać jednak trzeba, że Karta nie daje ubezpieczonemu prawa do transportu medycznego w kraju, w którym dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, ani też nie zapewnia transportu do kraju pochodzenia. Na poczet tego rodzaju zdarzeń, konieczne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie ubezpieczenie dla przyszłej mamusi?

Większość z dostępnych ofert firm ubezpieczeniowych gwarantuje opiekę kobietom do 32. tygodnia ciąży (niektóre krócej, np. do 20), zaś w ramach ubezpieczenia zapewnia im jedną wizytę lekarską wraz z transportem do szpitala. Dodatkowo kobieta otrzymuje w pakiecie gwarancję zwrotu do 100 Euro (w niektórych firmach więcej, np. do 1000 lub nawet do 2000) za pobrane w obcym kraju usługi medyczne,które wiążą się z problemami z ciążą.

Niektóre firmy dokładają do swojej oferty także opiekę w przypadku przedwczesnego porodu bądź opłacenie zabiegu usunięcia ciąży (w przypadku, kiedy wymagane jest ratowanie zdrowia lub życia matki), ale co warto podkreślić – nie przewidują opieki finansowej w przypadku innych niespodziewanych powikłań, a więc w sytuacji wystąpienia komplikacji wymagających interwencji lekarskiej -przyszła mama nie otrzyma zwrotu kosztów leczenia.

Przyszła mamusia pod szczególną ochroną

Przed wyjazdem warto jednak uważnie przejrzeć dostępne na rynku oferty, ponieważ niektóre z firm naprawdę wyjątkowo dbają o swoje ciężarne klientki. Niektóre z nich pokrywają równieżkoszty związane z nagłymi i niespodziewanymi powikłaniami ciąży (zwykle takimi, które wystąpiły do 32 tygodnia ). Zdarzają się firmy, które zapewniają pomoc lekarską aż do 36. tygodnia, jednak z pewnym zastrzeżeniem – w przypadku ciąży mnogiej bądź ciąży powstałej po wcześniejszym leczeniu niepłodności, opieka ogranicza się jedynie do 18. tygodnia.

Niektóre firmy np., co także jest dużym atutem, nie podają limitu zwrotu kosztów za leczenie. Warto jednakzwrócić uwagę, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie zdecydowało się jak na razie na zrekompensowanie ciężarnej wydatków, jeżeli przed wyjazdem za granicę zostały stwierdzone medyczne przeciwwskazania do takiej podróży. Towarzystwa nie zwracają także pieniędzy na zagraniczny poród, jeżeli odbył się on we wcześniej przewidzianym terminie.