Strona główna » Chrzest » Symbole chrztu świętego – znaczenie gestów i przedmiotów obrzędu sakramentu

Symbole chrztu świętego – znaczenie gestów i przedmiotów obrzędu sakramentu

symbole

symbole chrztu świętego

Symbole chrztu świętego składają się z wielu wymownych gestów. Podczas obrzędu sakramentów możemy dostrzec widzialne znaki zewnętrzne, jednak należy pamiętać również o tych ukrytych symbolicznych.


Chrzest jest jednym z sakramentów Kościoła, a chrzczone dzieci są mile widziane jako członkowie wspólnoty chrześcijańskiej. Częścią wiary chrześcijańskiej jest to, że gdy dziecko zostanie ochrzczone, staje się członkiem rodziny Bożej.Symbole sakramentów podczas ceremonii chrztu

symbole chrztu świętegoCeremonie chrztu nie są identyczne w różnych kościołach. Na przykład symbole i procedury sakramentów nie są takie same w kościele luterańskim jak w kościele katolickim. Ceremonia chrztu jest na ogół pełna symboliki, niezależnie od wyznania.

Symbole są bardzo ważne w każdym sakramencie, ponieważ same sakramenty są symbolem zbliżania się do Boga przez Jezusa. Bóg jest niewidzialnym, tajemniczym stwórcą i uobecnia się poprzez symbole, rytuały i tradycje sakramentów.

Symbole chrztu są ściśle wplecione w wiarę i obrzędy chrześcijańskie. Niektóre z tych symboli można również znaleźć w wielu innych sakramentach kościelnych, a nie tylko podczas ceremonii chrztu. Przypominają piękno tradycji zachowanych przez pokolenia.

Poza warstwą zewnętrzną chrztu, którą obserwujemy i która jest zrozumiała nawet dla postronnych uczestników ceremonii, niezwiązanych zupełnie z instytucją kościoła, obecne jest w nich także ukryte znaczenie symboli chrztu. Znane tylko wtajemniczonym, czyli całej wspólnocie wiernych!Żadna z tych czynności nie dzieje się jednak przypadkowo, a ich znajomość z pewnością pomoże głębiej przeżyć same chrzciny, jak i ten wyjątkowy czas.

Jakie są symbole i elementy chrztu świętego?

Istnieje pięć uniwersalnych symboli chrztu: krzyż, biała szata, olej, woda i światło. Inne znane symbole to chrzcielnica, czytania z pism świętych i modlitwy oraz obecni rodzice chrzestni. Symbole chrztu św. reprezentują filozofie i nauki religii chrześcijańskiej oraz tradycje i rytuały pojedynczego kościoła i jego kongregacji.

Twoje dziecko może otrzymać w prezencie na chrzest kilka ozdób krzyżowych lub biżuterii od rodziny i przyjaciół, ale możesz chcieć mieć jeden dla swojego dziecka do noszenia podczas samej ceremonii religijnej.
Znaczenie symboli uroczystości chrztu:

Czy wszyscy katolicy znają znaczenie i mogą wymienić symbole chrztu oraz znakach pojawiających się w trakcie uroczystości? Często znaki te przelatują w ogóle niezauważone, lub ledwie dostrzeżone. Symbole używane w sakramentach to kolejny sposób uwidocznienia Boga, ponieważ symbole służą jako drzwi do głębszego zrozumienia. Chrzest katolicki naznaczony jest konkretnymi znakami i symbolami, które mają dla nas szczególne znaczenie.

Woda chrzcielna

dziecko woda chrzcielnaBłogosławieństwo wodą podczas chrztu świętego to polanie lub zanurzenie w wodzie jest symbolem obmycia z grzechu pierworodnego i rozpoczęcia nowej drogi w Chrystusie. Człowiek dostaje nowe życie z wody i z ducha.

Dzieje się tak dlatego, iż ksiądz odmawiając modlitwę poświęcenia wody, prosi również o zstąpienie Ducha Św. na nią. Okazuje się że woda, jako taka nie posiada żadnej nadprzyrodzonej mocy, to w czasie chrztu otrzymuje moc uświęcającą.

 

Woda również przypomina ewangelię Jana 3: to 1-6, „…jeżeli człowiek nie narodzi się z wody iż Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego…”.Olej w krzyżmie chrzcielnym

krzyżmo chrzcielneOlej to kolejny symbol chrztu Ducha Świętego. Oczywiście olej symbolizuje również Ducha Świętego podczas innych sakramentów i zgromadzeń religijnych. Podczas chrztu dziecko jest namaszczane olejem, a olej jest kilkakrotnie wymieniany w Biblii jako symbol zbliżenia osoby i Ducha Świętego.

Olejki święte używane są podczas chrztu dla wzmocnienia wiary pomazańców. Symbolizują także dary Ducha Świętego. Olejek zmiękcza, leczy, uspokaja i chroni. Olej nakłada się na klatkę piersiową dziecka ze znakiem krzyża. Ten olej, znak siły, daje moc przeciwstawiania się złu.

Dziecko, wzmocnione darem Ducha Bożego, będzie prowadzone i strzeżone przez Boga na każdym etapie drogi życia.

Krzyżmo składa się z oliwy z oliwek i balsamu (zapachu). Perfumowany olejek ma wyjątkową właściwość zarówno przyciągania innych, jak i wyróżniania tego, kto go używa. Ten olejek, umieszczony na czubku głowy, wzywa nas do bycia „dobrym zapachem Chrystusa”. 2 Kor 2:15

Chrzcielnica

CHRZCIELNICATo naczynie, wypełnione wodą święconą, przeznaczone wyłącznie do zanurzenia chrzczonego dziecka, albo do czerpania z niego wody potrzebnej do polania. Wykonane z kamieni, wcześniej z drewna czy metalu. Tradycyjne chrzcielnice ozdabiane były rzeźbami symbolizuje chrzcielne strumienie, rzeki lub kałuże wody w minionych wiekach, jak rzeka Jordan, gdzie Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Naczynia te często przypominały również swym kształtem kielich Pański.Paschał świeca chrzcielna

To duża świeca wykonana z wosku pszczelego. Umieszczona przy chrzcielnicy przekazuje swój płomień świecy chrzcielnej. Sam Paschał symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, a płomień przekazany świecy dziecka, oznacza światło wiary, które w momencie chrztu zapala się w człowieku, oraz powtórne narodzenie, tym razem dla Królestwa Bożego.

Świeca jest przekazywana do rodziców lub do chrzestnego ochrzczonych symbolizuje Chrystusa, światłem świata, w nadziei, że On oświeci dziecka i umożliwić tym, którzy Go kochają i wspierają go, aby towarzyszył mu w wiara. Symbolizuje pomoc, jaką Kościół musi zapewnić swojemu nowemu członkowi w odnajdywaniu własnego światła w świecie.

Światło było pierwszym darem Boga, jego pierwszym stworzeniem. W starym testamencie światło było symbolem wiary, a wraz z nadejściem Jezusa ta symbolika została wzbogacona o nowe podstawowe znaczenia w życiu wiernego. „Ja jestem prawdziwym światłem” Jezus powiedział do uczniów: „Wy jesteście światłością świata… wasze światło musi świecić przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie!” (Mat. 5:16).

Świeca lub świeca chrzcielna reprezentuje zaangażowanie chrześcijanina w odnalezienie światła własnego życia wiary, by z kolei stać się światłem świata poprzez swoje uczynki i czyny.

Gołąb

W chrzcie symbolika gołębia przedstawia Ducha Świętego. Według Biblii, gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa, przemówił Bóg i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci gołębicy. Gołąb potwierdził Jezusa jako Wybrańca. To cudowne wydarzenie ukazuje pełne miłości zjednoczenie trzech aspektów chrześcijańskiej Trójcy: Boga Ojca, Jezusa Syna i Ducha Świętego.

Gołąb symbolizuje także pokój między Bogiem a ludźmi. Kiedy Duch Święty pojawił się jako gołębica podczas chrztu Jezusa, pokazało to, że Bóg (poprzez Jezusa) zapłaci cenę za grzechy ludzkości, aby ludzkość mogła ostatecznie pojednać się z Bogiem.Biała szata

biała szata na chrzestBiała szata wyraża czystość duszy odzyskanej bez skazy po chrzcie, głęboką przemianę i wewnętrzną odnowę, jaką sakrament wniósł do osoby, która go przyjęła. Dziecko otrzymują ją jako symbol nieskazitelnej czystości duszy, po obmyciu z grzechu pierworodnego. Szatę nakłada matka chrzestna, zobowiązując się tym samym pomagać i czuwać, by ochrzczony mały człowiek przez całe życie zachowywał czystość duszy.

 

To obecnie ozdobna biała chusta, na której wyhaftować można imię i nazwisko przyjmującego chrzest oraz datę sakramentu. Jest symbolem nowego życia i nowej godności. W starożytności ci, którzy zostali ochrzczeni, musieli nosić nową, białą szatę, zanim dołączyli do innych wiernych w Kościele.

Krzyż

znak krzyża na czole dzieckaZnak krzyża na czole dziecka – Krzyż w wierze katolickiej jest symbolem miłości doskonałej, aż po śmierć i równocześnie tę śmierć przezwyciężającą. To podstawowy i zewnętrzny znak przynależności każdego chrześcijanina. Podczas sakramentu chrztu kapłan wraz z rodzicami i chrzestnymi kreśli na czole dziecka znak krzyża wzywając Bożą opiekę i prosi o wejście do ciała kościoła chrześcijańskiego. Oznacza to przynależność i naznaczenie nowo ochrzczonego, pieczęcią Chrystusa.

Zanurzenie

Formuła zanurzenia – obok polania główki dziecka można stosować również zanurzenie w wodzie święconej. Taka forma chrztu jest symbolem uczestnictwa (czyli zanurzenia) w śmierci i (wynurzenia) zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.Czytania biblijne i modlitwy

Czytania biblijne podczas chrztu pochodzą ze Starego i Nowego Testamentu Biblii. Świętują słowo Boże i wzywają do odnowy i wyznania wiary. Czytania przywołują także chrzest Chrystusa i symboliczne znaczenie tego, jakim jest umrzeć dla siebie i zmartwychwstać z tej śmierci, tak jak Chrystus zmartwychwstał po ukrzyżowaniu.

Modlitwy podczas chrztu błagają o uwolnienie od grzechu dla dziecka i proszą o opiekę Chrystusa, błogosławieństwa, miłosierdzie i łaskę dla dziecka, rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny i wiernych.

Rodzice Chrzestni

Tradycją rodziców chrzestnych jest pomoc rodzicom w wychowaniu chrześniaka w wierze chrześcijańskiej. Rodzice chrzestni są wybierani przez rodziców, a ich rola w ceremonii chrztu jest różna. W niektórych kościołach rodzic chrzestny trzyma dziecko podczas obrzędu chrztu, ale w innych stoją z rodzicami, aby ich wesprzeć i dać świadectwo ceremonii.

W niektórych kulturach rodzice chrzestni posiadają tytuł honorowy, podczas gdy w innych rodzice chrzestni traktują swoje role poważnie i angażują się w wiele aspektów życia dziecka.