Strona główna » Ciąża » Czym jest Zespół HELLP – objawy, zapobieganie i leczenie

Czym jest Zespół HELLP – objawy, zapobieganie i leczenie

Zespół HELLP (z angielskiego haemolysis elevated liver enzymes, low platelets) to ciężka forma ostrego stanu przedrzucawkowego, w przypadku której może istnieć nawet ryzyko zagrożenia życia. Szalenie ważna jest tutaj regularna opieka lekarska, aby można było odpowiednio wcześnie podjąć działania mające na celu utrzymanie zdrowia i bezpieczeństwa matki oraz dziecka. Przeczytaj, co zrobić gdy Zespół HELLP stanowi realne zagrożenie.


Zespół HELLP i zatrucie ciążowe

Zatrucie ciążowe (inaczej gestoza) to schorzenie wywołane długo utrzymującym się nadciśnieniem tętniczym. Jeśli dodatkowo stwierdzona zostanie obecność białka w moczu, to mówi się o preeklampsji, czyli stanie przedrzucawkowym. Jedną z jego niebezpiecznych form jest Zespół HELLP – hemoliza wewnątrznaczyniowa, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych oraz małopłytkowość. Zatrucie ciążowe w każdej jego formie nie powinno być bagatelizowane, gdyż stanowi niebezpieczeństwo dla matki i dziecka.

Czym jest Zespół HELLP?

Dwa główne procesy o negatywnym działaniu, które charakteryzują Zespół HELLP to uszkodzenie wątroby oraz małopłytkowość. Płytki krwi – inaczej trombocyty to elementy krwi biorące udział w procesach krzepnięcia. W efekcie utrzymującego się przez dłuższy czas nadciśnienia tętniczego dochodzi do obkurczenia łożyska naczyniowego. Skutkiem tego jest mechaniczne uszkadzanie czerwonych ciałek krwi, spadek liczby trombocytów, wzrost aktywności enzymów, a nawet uszkodzenie wątroby.

Zespół HELLP – objawy formy stanu przedrzucawkowego

Pełnoobjawowy Zespół HELLP jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i dziecka i charakteryzuje się następującymi objawami:

  • Ból w nadbrzuszu
  • Nudności i wymioty
  • Niska liczba płytek krwi oraz wysokie stężenie aminotransferaz

Z jakim ryzykiem wiąże się zatrucie ciążowe?

Do tego stanu dochodzą najczęściej objawy typowe dla zatrucia ciążowego (więcej na ten temat w naszym artykule: Z jakim ryzykiem wiąże się zatrucie ciążowe?). Często choroba ta mylona jest z innymi schorzeniami układu pokarmowego w efekcie wystąpienia podobnych objawów. Nierzadko także nie dochodzi do wystąpienia wszystkich objawów jednocześnie. Z tego powodu tak ważne jest regularne chodzenie na badania kontrolne, aby móc odpowiednio wcześnie podjąć działania zapobiegawczo-lecznicze.

Zespół HELLP – zapobieganie i leczenie

Zespół HELLP to jedna z odmian gestozy, której przyczyny nie są do końca znane. Jedyne, co można zatem zrobić, aby uchronić się przed zatruciem ciążowym, to bacznie obserwować siebie i jeśli jesteś w grupie ryzyka – większa czujność. W przypadku, gdy Zespół HELLP zostanie stwierdzony, jedyną znaną obecnie metodą leczenia jest wywołanie porodu, gdyż każda forma zatrucia ciążowego wiąże się z niemałym niebezpieczeństwem zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Po porodzie i zastosowaniu odpowiedniego leczenia objawy najczęściej znikają bez śladu i nie dochodzi do niewydolności wątroby. Więcej na ten temat przeczytasz także w naszym dziale: Diagnostyka prenatalna.