Strona główna » Ciąża » Ułożenie płodu dziecka w brzuchu przed porodem – rodzaje położenia

Ułożenie płodu dziecka w brzuchu przed porodem – rodzaje położenia

Mówiąc o ułożeniu płodu w brzuszku mamy, mówimy o czterech podstawowych parametrach. Są to położenie, ułożenie, ustawienie płodu i wstawianie się główki. Specjalnie dla wszystkich przyszłych mam wyjaśniamy, co oznaczają te pojęcia. Od ułożenia płodu w dużej mierze zależy bowiem to, w jaki sposób Twoje dziecko przyjdzie na świat.


Co to jest położenie płodu?

Jest to stosunek długiej osi płodu do długiej osi macicy. Innymi słowy, położenie płodu informuje nas, czy w macicy mamy do czynienia z płodem położonym poprzecznie, podłużnie (równolegle) czy skośne.

1. Czym jest położenie poprzeczne płodu?

Położenie poprzeczne płodu — płód jest ułożony poprzecznie w stosunku do ujścia szyjki macicy. Pozycja ta zdarza się 1 na 200 przypadków. Przyczyną może być zbyt duża ilość miejsca w macicy z powodu wiotkich powłok brzusznych po licznych porodach lub nadmierna ilość płynu owodniowego, bądź też jakaś przeszkoda, uniemożliwiająca położenie podłużne (nieprawidłowa budowa macicy lub jej guzy, a także ciąża bliźniacza).

Poród naturalny jest w pozycji poprzecznej niemożliwy. Wcześniej lekarz może podjąć próbę zewnętrznego obrotu płodu. Niektóre dzieci są w stanie same obrócić się do właściwej pozycji, pod wpływem skurczów macicy w początkowej fazie porodu. Jeśli tak się nie stanie, konieczne jest cesarskie cięcie.

2. Jak wygląda położenie miednicowe płodu?

Położenie miednicowe płodu — płód jest ułożony pośladkami w kierunku macicy. Pozycja ta zdarza się szczególnie przy porodach przedwczesnych, przed 35. tygodniem ciąży, gdy dziecko po prostu nie zdąży się przekręcić do właściwej pozycji. Inne przyczyny takiego położenia to: brak miejsca na wykonanie obrotu główką do dołu (na przykład w ciąży bliźniaczej), nieprawidłowa budowa macicy (lub mięśniaki), nadmierna bądź zbyt mała ilość płynu owodniowego, ograniczająca dziecku możliwości ruchu.

3. Co to jest położenie główkowe płodu?

Położenie główkowe płodu — płód jest ułożony główką w kierunku macicy. Jest to najczęstsze i najbezpieczniejsze ułożenie dziecka w trzecim trymestrze ciąży. W tym przypadku główka jest częścią przodującą podczas porodu.

Co to jest wstawianie się główki?

Jest to stosunek części przodującej, a więc tej, która zostanie pierwsza urodzona (w około 98% przypadków jest to oczywiście główka) do kanału rodnego. Wstawiającym się jest ten fragment, na który podczas badania położniczego przez pochwę natrafia palec badającego.

Co to jest ustawienie płodu?

Jest to relacja pewnych części płodu do macicy. Głównie chodzi o ustawienie grzbietu i główki dziecka. Grzbiet może być (przy położeniu podłużnym) po lewej lub prawej stronie macicy. O położeniu lewym mówimy wtedy, gdy grzbiet znajduje się po lewej stronie macicy. Nazywamy to ustawienie jako I. Gdy grzbiet dziecka znajduje się po prawej stronie nazywamy to ustawienie prawym lub II. Ponieważ nie mówi się „położenie podłużne, ustawienie grzbiet po lewej” tylko skraca się nazwę, mówiąc „położenie lewe” (oznacza to, że dziecko jest w położeniu podłużnym z grzbietem po lewej stronie).

Co to jest ułożenie płodu?

Jest to stosunek poszczególnych, drobnych części płodu względem siebie. Określa ona zatem, jak układa się płód w macicy. Wyróżnia się ułożenie takich części ciała dziecka, jak: główka, nóżki i rączki. Najważniejsze oczywiście jest określenie ustawienia główki w stosunku do tułowia podczas jej porodu. Podczas wstawiania się prawidłowe ułożenie główki to maksymalne możliwe przygięcie bródki do klatki piersiowej.

Statystyka

Na 100 kobiet w ciąży, u 99 płód znajduje się w ułożeniu podłużnym (równoległym) a jeden w poprzecznym (poród drogą cięcia cesarskiego). Na 99 kobiet, u których płód jest w ułożeniu podłużnym, u 94 przoduje główka, a u 5 miednica. Zatem na 99 porodów w 94 występuje ułożenie podłużne główkowe, a w pięciu przypadkach – położenie miednicowe.

Wśród najczęstszych położeń w czasie porodu mamy do czynienia z położeniem główkowym, miednicowym, poprzecznym oraz z kombinacjami ułożeń przy ciążach mnogich. W dodatkowym artykule na naszych stronach znajdziecie Państwo więcej informacji na temat każdego z tych ułożeń oraz ich konsekwencji dla matki, dziecka oraz sposobu porodu.