Strona główna » Chrzest » Świeca jako nieodłączny atrybut Chrztu Świętego

Świeca jako nieodłączny atrybut Chrztu Świętego

Ogień to symbol życia, pamięci i odrodzenia. Świeca, która zostaje zapalona podczas Chrztu Świętego symbolizuje wiarę i życie duchowe.

Po zapaleniu świecy chrzcielnej (trzymają ją chrzestni) od Paschału kapłan zawsze wypowiada słowa: „Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze, jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi Świętymi w Niebie”.

Właśnie te słowa wygłoszone przez kapłana potwierdzają po raz kolejny, że za tego małego człowieka, który poprzez Chrzest wchodzi do wspólnoty katolickiej, odpowiedzialni są rodzice i chrzestni, że to oni mają obowiązek wprowadzenia go w trudne prawdy wiary.

Świeca na chrzcie – co oznacza?

Światło ma różne wymiary duchowe – z jednej strony jest to symbol oświecenia, ponieważ podczas Chrztu dziecko uzyskuje dostęp do wiary, do Chrystusa, który jest światłością. W zasadzie świeca, którą otrzymuje dziecko podczas Chrztu powinna mu towarzyszyć przez całe życie.

Niestety, w wielu rodzinach tradycja ta nie jest podtrzymywana i na Pierwszą Komunię Świętą najczęściej kupowana jest nowa świeca. Świeca do chrztu to symbol przemiany malca w dziecko światłości, dlatego tak ważne jest zachowanie jej na dalsze etapy życia. Gdy dziecko będzie odpowiednio duże i świadome, warto opowiedzieć mu o symbolice ognia i światła.

Na co warto zwrócić uwagę, gdy kupujemy świecę chrzcielną?

Otóż powinna być dosyć gruba, wykonana z mieszanki parafiny i wosku lub z samego wosku. Warto sprawdzić, czy knot jest odpowiednio masywny – zbyt cienki może gasnąć podczas uroczystości. Świece do Chrztu zazwyczaj są zdobione – ale należy uważać, by tych ozdób nie było zbyt dużo, oraz by nie ulegały z czasem zniszczeniu. Sztuczne kwiatki na pewno po kilku latach odpadną, lepiej więc wybrać świecę z delikatnymi ozdobami, tak by po kilku latach dziecko śmiało niosło ją do Pierwszej Komunii Świętej.

Pamiętać należy, że światło i ogień wykorzystywane jako symbol wiary, często pomagają nam w życiu w trudnych sytuacjach. Świeca chrzcielna ma przypominać o naszym duchowym oświeceniu – jeśli rodzice i chrzestni dołożą starań, to świeca chrzcielna będzie dla nas ważnym darem i pamiątką wstąpienia do wspólnoty kościelnej.

Świeca chrzcielna powinna przypominać i symbolizować życie, męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Musimy pamiętać, że wiara przemawia do nas często językiem symboli, co pozwala nam w trudnych chwilach znaleźć w sobie siłę do pokonywania trudności w imię Chrystusa i z Chrystusem.