Strona główna » Chrzest » Świadkowie Jehowy a chrzest święty

Świadkowie Jehowy a chrzest święty

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy znany pod krótszą nazwą jako Świadkowie Jehowi stoi w opozycji wobec chrzczenia małych dzieci.

Chrzest jehowych

Główne różnice dotyczą nie tylko samego przebiegu uroczystości, ale również tkwią w samym znaczeniu, jakie przypisuje się temu obrzędowi. Czy jest on niezbędny do zbawienia? Kto może go przyjmować? Dzieci czy dorośli? Waga chrztu pozostaje jednak niezmienna – jest on przyjęciem do danej wspólnoty, rozpoczęciem nowego etapu duchowego życia. Zazwyczaj towarzyszy temu uroczysta oprawa, ale i sam w sobie chrzest ma specjalny, wyjątkowy charakter.

Chrzest jehowych jest świadomą decyzją osób dorosłych, które z pełną odpowiedzialnością i zrozumieniem mogą przyjąć ten sakrament. Jest on wyrazem całkowitego oddania się Bogu. Chrzest dorosłych ma miejsce w trakcie zgromadzeń, kongresów, podczas których osoba zanurza się cała w naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym. Poprzedzony jest on cyklem szkoleń, które mają za zadanie przyswojenie podstawowych praw wiary i umiejętności zastosowania ich w życiu codziennym. Samemu sakramentowi nie towarzyszą specjalne słowa i formuły.Nie dość, że dziecko nic nie rozumie, to jaki to chrzest, kiedy kilka kropel skapnie na czoło malucha? – mówią Świadkowie Jehowy. W ich wyznaniu chrzest jest mocno widowiskowy, odbywa się podczas kongresów i zgromadzeń, gdy skupieni są wokół tłumnie inni wyznawcy. Chrztu dokonują upoważnieni przedstawiciele zboru bądź w specjalnych basenach, bądź w zbiornikach naturalnych. I trzeba koniecznie dodać, że chrzest może przyjąć osoba dorosła, a sam obrzęd odbywa się poprzez całkowite zanurzenie.

Chrzest dla dorosłych – Świadkowie Jehowy

Dlaczego Świadkowie Jehowi są przeciwni chrzczeniu małych dzieci? Uważają oni bowiem, że aby otrzymać chrzest trzeba świadomie poznać wiarę i dobrowolnie wyrazić zgodę na jego przyjęcie. Aby przyjąć chrzest trzeba najpierw uwierzyć mówią Świadkowie Jehowy. Sam chrzest bez wiary i właściwego postępowania nie gwarantuje zbawienia, do tego potrzebna jest i wiara, i chrzest.

Przyjmowanie sakramentu jest wtedy osobistą, samodzielną decyzją podejmowaną przez daną osobę, a nie przez jej rodziców. W kościołach tych uznaje się, że chrzest może przyjąć człowiek pełnoletni, który może zaświadczyć, że jest wierzący. Według części kościołów protestanckich chrzest ma charakter odradzający, a o zbawieniu decyduje wiara, a nie uczynki. Często sakrament ten odbywa się przez całkowite zanurzenie w wodzie.

Przeczytaj także: Jak zmniejszyć łaknienie i ograniczyć apetyt na słodycze? – słodkie zachcianki


Zanurzenie w wodzie u Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy uczą, że chrzest, aby był ważny, musi odbyć się przez całkowite zanurzenie, a nie przez symboliczne pokropienie. Chrzest i jego forma ma głęboką wymowę. Chrzest bowiem symbolizuje coś niezwykle ważnego. Zanurzenie w wodzie oznacza, że w pewnym sensie umarliśmy, czyli porzuciliśmy poprzedni styl życia.

Wynurzenie zaś – że odtąd będziemy żyć po to, by spełniać wolę Boga. Musimy przy tym pamiętać, że nie oddaliśmy się jakiejś pracy, sprawie, organizacji czy innym ludziom, lecz samemu Jehowie. Krok ten w połączeniu z chrztem otwiera drogę do serdecznej przyjaźni z Bogiem, do utrzymywania z Nim zażyłej więzi (Psalm 25:14). A ponadto poprzez przyjęcie chrztu przyjmujemy zobowiązanie wobec organizacji. Od tego momentu jesteśmy zobowiązani do głoszenia swojej wiary.
Rytuały związane z wodą są jednymi z najstarszych znanych ludzkości. Sama woda jest symbolem m.in. duchowości, świadomości. Obmywanie się nią było manifestacją oczyszczenia, odmiany, wyzbycia się grzechów. Połączone z nadaniem imienia oznaczało wstęp do nowego, świadomego, pełnego życia. Oznaczało również przyjęcie do wspólnoty, stanie się jej pełnoprawnym członkiem ze wszystkimi obowiązkami, ale i opieką oraz wsparciem ze strony innych. Polewanie wodą i zanurzenie się w niej było też wyrazem pokory, oddaniem się w opiekę bóstwa.

Przyjęcie chrztu w organizacji Świadków Jehowy

Przyjęcie chrztu w organizacji Świadków Jehowy poprzedzone jest okresem biblijnych szkoleń. Po jego ukończeniu nadzorcy zboru, na podstawie zestawu stałych pytań, upewniają się, czy osoba zdecydowana przyjąć chrzest zrozumiała podstawowe nauki biblijne oraz czy dostosowała do nich swoje życie. Przed zanurzeniem osoby chrzczonej w obecności świadków zadawane są dwa pytania: „Czy rozumiesz wartość i znaczenie chrztu wodnego” oraz „Czy uznajesz organizację Świadków Jehowy za organizację Bożą”. Podczas chrztu nie wypowiada się żadnej szczególnej formuły.Chrzest ma ogromne znaczenie u Świadków Jehowy – gdy przyjmujesz chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie – publicznie potwierdzasz, że oddałeś się Bogu i że jesteś odtąd Świadkiem Jehowy.

Przypomnijmy jeszcze krótko, że ruch ten został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russela w 1872 r. w Pensylwanii, Świadkowie Jehowy uznają jedynie Boga, czyli Jehowę, są przekonani również o zbliżającym się końcu świata. Obecnie na całym świecie żyje ponad 7,3 miliona wyznawców.