Strona główna » Dla taty » Różnica pomiędzy urlopem ojcowskim, a tacierzyńskim

Różnica pomiędzy urlopem ojcowskim, a tacierzyńskim

tato leżący z niemowlakiem

W artykule dowiesz się:

Urlop ojcowski

Od 2010 r. ojcowie mogą korzystać z nowego przywileju, jakim jest urlop ojcowski. Są to dodatkowe dni wolne, które może wykorzystać ojciec dziecka niezależnie od urlopu matki. Urlop ten przysługuje mężczyźnie, który niekoniecznie jest biologicznym ojcem dziecka. Może go otrzymać również osoba, która adptowała dziecko przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia.

W latach 2010 – 2011 urlop ten wynosił zaledwie 1 tydzień. W 2012 – 2013 są to już 2 tygodnie. Pamiętajmy, że urlop ojcowski możemy otrzymać tylko do ukończenia przez dziecko dwunastego miesiąca życia – niewykorzystany urlop przepada. Wniosek o przyznanie urlopu należy złożyć u pracodawcy na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Do wniosku należy dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że urlop na to dziecko nie był wykorzystany wcześniej. Pracodawca nie może odmówić przyznania tego dwutygodniowego urlopu.

Na okres urlopu składają się dni kalendarzowe występujące bezpośrednio po sobie, obejmujące również dni ustawowo wolne od pracy (niedziele czy wolne soboty). Urlopu ojcowskiego nie można dzielić na krótsze odcinki. Jest on przyznawany w całości. Ważne! Osobom zatrudnionym na umowę zlecenie urlop ojcowski nie przysługuje.

Urlop tacierzyński

Kolejnym urlopem, z jakiego może skorzystać ojciec, jest tzw. urlop tacierzyński, choć kodeks pracy nie nazywa go w ten sposób. Urlop tacierzyński to tak naprawdę niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego, który może być wykorzystany przez ojca dziecka. Jak widać, „urlop macierzyński dla ojca”, jest ściśle powiązany z decyzją matki. Jeśli zechce ona wykorzystać urlop, jaki jej przysługuje w pełnym wymiarze, ojciec nie otrzyma go w ogóle.

Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. W 2012 r. urlop ten wynosi odpowiednio od 20 do 37 tygodni. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego urlopu w wymiarze 4 – 6 tygodni. Oznacza to więc, że maksymalna długość urlopu macierzyńskiego przy jednym dziecku może wynieść maksymalnie 24 tygodnie (w przypadku narodzin piątki dzieci nawet 43 tygodnie).

Pamiętajmy! Urlop macierzyński nie przysługuje matkom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Poza tym młoda mama musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu. Po tym okresie może złożyć wniosek do pracodawcy o rezygnację z dalszego urlopu (jednak najpóźniej 7 dni przed powrotem do pracy). Dopiero wtedy ojciec ma prawo ubiegać się o pozostałą część urlopu macierzyńskiego.

We wniosku należy wskazać datę rozpoczęcia urlopu oraz dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że matka wykorzystała po porodzie 14-tygodniowy urlop macierzyński. Ponadto należy przedstawić pisemne oświadczenie matki, że rezygnuje z dalszej części urlopu macierzyńskiego.

Bardzo ważne! Termin urlopu tacierzyńskiego musi przypadać bezpośrednio po dacie rezygnacji z urlopu matki.

Urlop tacierzyński przysługuje również ojcom, gdy:

  • matka musi być poddana hospitalizacji;
  • stan zdrowia matki uniemożliwia jej osobistą opiekę nad dzieckiem;
  • nastąpi zgon matki w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego.

Pracownik zyskuje prawo do części urlopu na czas, w którym matka pozostaje pod opieką szpitala. Jednak nie może być on dłuższy niż czas leczenia. Urlop tacierzyński przysługuje ojcom tylko w przypadku, gdy matka zdążyła wykorzystać 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Pamiętajmy, że pracodawca jest zobowiązany przyjąć pracowników wracających do pracy po urlopie. Nowe przepisy gwarantują pracownikom zatrudnienie na tym samym stanowisku lub, jeżeli to niemożliwe, na stanowisku równorzędnym, zgodnym z ich kwalifikacjami oraz z wynagrodzeniem, jakie otrzymywali przed urlopem.

Widać, że osoby stanowiące prawo w Polsce zaczęły dostrzegać role mężczyzn w wychowywaniu dzieci. Dostęp chociażby do urlopów wychowawczych jest coraz łatwiejszy, ale w tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia. Widać jednak krok w dobrą stronę. Stereotypowe spojrzenie na rolę ojca, który ma tylko zarabiać na rodzinę, powoli się zmienia.

Mężczyźni chcą aktywnie uczestniczyć w rodzicielstwie. Nie chcą być tylko biernymi obserwatorami, a każdy dodatkowy wspólny dzień ojca z dzieckiem jest bezcenny i ważny dla całej rodziny.


Osoby które odwiedziły tą stronę znalazły ją szukając:

  • urlop ojcowski
  • urlop tacierzyński
  • tacierzyński
  • urlop tacierzynski
  • urlop tacierzyński 2020
  • urlop ojcowski 2020