Strona główna » Dzieci » Rodzaje przedszkoli niepublicznych

Rodzaje przedszkoli niepublicznych

przedszkole językowe

niepubliczne przedszkola

Przedszkola prywatne to placówki prywatne, które oferują dzieciom edukację przedszkolną. Zazwyczaj są one zarezerwowane dla dzieci , których rodzice mogą sobie pozwolić na opłacenie wysokiego czesnego. Punkty przedszkolne oferują również zajęcia w języku obcym, naukę przedmiotów artystycznych i ścisłych, które zazwyczaj nie są oferowane przez przedszkola państwowe.


Przedszkola prywatne to placówki prywatne, które oferują dzieciom edukację przedszkolną. Zazwyczaj są one zarezerwowane dla dzieci , których rodzice mogą sobie pozwolić na opłacenie wysokiego czesnego. Punkty przedszkolne oferują również zajęcia w języku obcym, naukę przedmiotów artystycznych i ścisłych, które zazwyczaj nie są oferowane przez przedszkola państwowe.
W wielu przypadkach rodzice wybierają placówki niepubliczne, a niżeli przedszkola publiczne, ponieważ chcą, aby ich dziecko przebywało w środowisku bardziej akademickim. Chcą, aby mieli większe szanse na dostanie się do bardziej prestiżowej szkoły podstawowej, co ostatecznie doprowadzi do wyższego poziomu edukacji i możliwości zatrudnienia oraz znalezienia pracy. W niektórych przypadkach dla rodziców ważny jest wybór przedszkola odpowiedniego typu, rodzaju, ponieważ kładą one nacisk na znaczenie zróżnicowanego doświadczenia edukacyjnego w młodym wieku.

Przedszkola integracyjne

Przedszkole integracyjne to przedszkole, którego celem jest uczynienie środowiska bardziej dostępnym dla dzieci niepełnosprawnych. Są to dzieci, które często są wykluczane z publicznych placówek wczesnego dzieciństwa z powodu niepełnosprawności fizycznej, poznawczej lub rozwojowej. Tego typu placówka ma na celu budowanie środowiska wokół potrzeb dziecka i wychowania przedszkolnego.

Można to osiągnąć poprzez takie rzeczy, jak zapewnianie praktycznych zajęć i materiałów i form nauczania, rozwijanie przestrzeni fizycznej, która jest dostępna dla wszystkich, w tym uczniów z upośledzeniem ruchowym, oraz poprzez włączenie technologii do programu nauczania.

Przedszkole zintegrowane to połączenie nauki z zabawą. Korzyści płynące z integracji przedszkolaków w jednej grupie są takie, że stymuluje rozwój mózgu dziecka, ponieważ są narażeni na nowe idee, działania i koncepcje. Uczy ich również umiejętności społecznych, ponieważ uczą się bawić z innymi dziećmi z grupy.
Istnieją trzy rodzaje przedszkoli integracyjnych:

  1. Montessori czyli postępowe i skoncentrowane na dziecku podejście do edukacji w przedszkolu. Integruje sztukę, muzykę i naturę w procesie uczenia się. Montessori to filozofia i metoda edukacyjna oparta na zasadach poszanowania naturalnych zdolności dziecka, środowiska edukacyjnego sprzyjającego niezależności oraz przekonania, że dzieci są z natury ciekawe i mają bogaty potencjał edukacyjny. Przedszkola Montessori wymagają dużo praktycznej nauki. Jednym ze sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest danie maluchom swobody wyboru spośród różnych stawianych im zajęć nauki i zabawy. Zajęcia te ułożone są w sposób, który pomoże im poznać siebie i otaczający ich świat. W przedszkolach tych kładzie się również nacisk na samokształcenie.
  2. Waldorf (przedszkola steinerowskie). Został stworzony przez Rudolfa Steinera w 1919 roku w odpowiedzi na rewolucję przemysłową. Filozofia tego przedszkola opiera się na założeniu, że dzieci powinny być kształcone poprzez proces samopoznania i aktywności, zachęcając do kreatywności , samodzielnego myślenia i wykonywania zadań. Przedszkole Waldorf uczy dziecka doceniania przyrody i otoczenia, uczy pracy rękoma, rozwija praktyczne umiejętności.
  3. Reggio Emelia – rodzaj przedszkola skupionego na włączeniu sztuki, muzyki i nauk ścisłych do programu nauczania.

 

Przedszkola profilowane1. Przedszkola językowe – nauka języka obcego

Przedszkole językowe to placówka specjalnie zaprojektowana, aby uczyć dzieci podstaw języka obcego. Program edukacyjny dziecka obejmuje naukę prawidłowego wymawiania słów, rozumienie struktur gramatycznych, przyswajanie słownictwa, a nawet naukę czytania. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Przedszkolem z językiem angielskim jest np. Bambini – pod tym linkiem więcej informacji: https://www.bambini.com.pl/przedszkole-anglojezyczne/

Aby w pełni skorzystać z tego, co jest do zaoferowania w przedszkolu językowym, zachęca się dzieci do uczęszczania codziennie przez co najmniej 5 godzin dziennie – ale najlepiej 8. Czas spędzony na zajęciach zostanie podzielony na dwie sekcje – jedną, która skupia się na mówieniu wyłącznie w języku docelowym, a drugą, która uczy uczniów o kulturze.2. Przedszkola sportowe i artystyczne

Przedszkola sportowe i artystyczne to nowy rodzaj przedszkoli, których celem jest holistyczna edukacja dzieci. Łączą tradycyjne zagadnienia programowe ze sztuką – muzyką, tańcem, teatrem i sztukami wizualnymi. Aby tak się stało, przedszkola ruchowe zazwyczaj oferują intensywny program zajęć trwający 4 godziny dziennie i stawiają na rozwój fizyczny. Dziecko z natury jest ciekawe.

Uczą się, odkrywając i bawiąc się, co nie jest możliwe w tradycyjnych przedszkolach. Prowadzi to do znudzenia u dzieci, braku koncentracji i zmniejszenia kreatywności.3. Przedszkola katolickie

W katolickich przedszkolach zadaniem jest przygotowanie Kościoła katolickiego do przyjęcia dzieci do szkoły podstawowej. Zajęcia koncentrują się na trzech głównych tematach: opowieściach biblijnych, modlitwach i katechizmie. Uczniowie uczą się także, jak odpowiednio się zachowywać i jak być dobrym obywatelem.

Na wybór przedszkoli katolickich w Polsce często decydują się osoby, które na co dzień są blisko kościoła. Należy zwrócić uwagę, że przedszkolach katolickich zajęcia prowadzone są najczęściej przez siostry zakonne.