Strona główna » Poród i połóg » Przyczyny przedwczesnego porodu – jakie są?

Przyczyny przedwczesnego porodu – jakie są?

Zbyt wczesny poród jest wielkim zagrożeniem dla życia i zdrowia niedojrzałego dziecka. Głównym problemem jest walka z zespołem zaburzeń oddechowych (RDS), którego pochodną są wszelkie inne powikłania wcześniactwa.


Dzięki rozwojowi intensywnej terapii neonatologicznej przeżywa coraz więcej dzieci urodzonych przedwcześnie.

Czym tak właściwe jest poród przedwczesny przeczytasz w artykule: Zagrażający poród przedwczesny – objawy i oznaki

W poszczególnych przypadkach najczęściej nie jest możliwe ustalenie przyczyny. Często wiele czynników tj. niski status socjoekonomiczny, obciążający wywiad, powikłania ciąży występuje łącznie.

Poniżej zostaną przedstawione czynniki ryzyka uważane za przyczynę przedwczesnych porodów.

Niski status socjoekonomiczny/ niski poziom wykształcenia

Poród przedwczesny częściej ma miejsce u kobiet z niskim wykształceniem, pracujących ciężko fizycznie, słabo odżywionych, nadużywających alkoholu.

Pomocne może okazać się wczesne objęcie właściwą opieką medyczną, dieta bogata w witaminy, zaprzestanie spożywania alkoholu.

Używki

  • alkohol, palenie papierosów, narkotyki

Zobacz:  Produkty zakazane w diecie mamy

Wiek

Poród przedwczesny występuje częściej u kobiet rodzących po raz pierwszy przed 16. r.ż. I po 30. r.ż.

Obciążony wywiad położniczy:

  • Poród przedwczesny w przeszłości. Wystąpienie jednego porodu przedwczesnego zwiększa ryzyko ponownego wystąpienia czterokrotnie, dwa porody przedwczesne – sześciokrotnie.
  • Martwe urodzenia
  • Przebyte poronienia

Niewłaściwy przyrost masy ciała ciężarnej

Jeśli masa ciała przed ciążą była w normie (BMI w przedziale od 19 do 24,9), to do terminu porodu powinnaś przytyć 12 kg. Jeśli miałaś niedowagę – 16 kg, a w przypadku nadwagi – odpowiednio mniej.

Zobacz:  Ile przytyje w ciąży – prawidłowa waga ciała w ciąży

Nieodpowiednie odżywianie

Dieta powinna zawierać cynk. Niektóre badania wskazują na niedobór cynku jako przyczynę wystąpienia porodu przedwczesnego.

Zobacz: Dieta i odżywianie w ciąży – co należy jeść?

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Jest to stan, w którym ujście szyjki rozwiera się wcześnie pod wpływem ciężaru rosnącego płodu. Zakłada się wówczas szew okrężny na szyjkę około 14 tygodnia ciąży i tym samym zapobiega porodowi przedwczesnemu.

Przedwczesne skrócenie i rozszerzenie szyjki macicy

Przedwczesne skrócenie i rozszerzenie szyjki macicy może być spowodowane krótszą niż normalnie szyjką. Rutynowe badanie ultrasonograficzne szyjki macicy pozwala wykryć obecność tego schorzenia.

Łożysko przodujące

Czasem dopiero w drugim lub trzecim trymestrze, kiedy wystąpią krwawienia, dzięki USG stwierdza się łożysko przodujące. Przedwczesnemu porodowi zapobiega ścisły reżim łóżkowy.

Zobacz:  Łożysko przodujące w ciąży – rozpoznanie i objawy

Inne schorzenia

Zakażenie nerek, infekcja dziąseł, stan przedrzucawkowy, nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, choroby serca, wątroby, nadczynność tarczycy, infekcje (np. zapalenie płuc, zapalenie wyrostka robaczkowego)

Silny stres emocjonalny

Czasem przyczyny stresu nie da się wyeliminować, ale każdy stres można zmniejszyć poprzez zastosowanie odpowiednich technik relaksacyjnych, właściwą dietę, rozmowę z rodziną, przyjaciółmi, terapeutą.

Ciąża mnoga

Kobiety w ciąży mnogiej rodzą przeciętnie 3 tygodnie wcześniej. Można temu zapobiec przez odpowiednią dietę, reżim łóżkowy, opiekę prenatalną.

Wielowodzie

  • Przedwczesne odklejanie się łożyska
  • Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
  • Infekcja wewnątrzmaciczna
  • Zakażenie towarzyszy ok. 40% wszystkich porodów przedwczesnych.

Operacje na płodzie

Dzięki nowoczesnym technikom diagnostycznym udaje się wykryć wady rozwojowe u płodu tj. wrodzona przepuklina oponowa, rozszczep kręgosłupa otwarty, częstoskurcz nadkomorowy. Możliwa jest wówczas operacja na płodzie, która może wiązać się z przedwczesnym porodem.

Przyczyna nieznana

Czasem się zdarza, że nie występuje żaden z wyżej z wymienionych czynników ryzyka.