Mojniemowlak.pl / Poród i połóg / Co to jest poród kleszczowy? – przyczyny, wskazania i powikłania

Co to jest poród kleszczowy? – przyczyny, wskazania i powikłaniaPoród kleszczowy budzi obawy wielu mam, które boją się powikłań z nim związanych. A tymczasem każda kobieta w ciąży marzy o książkowym porodzie, z książkowymi bólami i skurczami porodowymi. Czy słuszne są obawy przed porodem kleszczowym?


Spis treści:

Co to jest poród kleszczowy?

poród kleszczowyPoród kleszczowy ma miejsce wówczas, gdy zachodzi potrzeba szybkiego zakończenia porodu ze względu na zdrowie i życie dziecka i matki. Do porodu kleszczowego używa się kleszczy zbudowanych z dwóch skrzyżowanych ramion połączonych zamkiem. Każde ramię posiada łyżkę wygiętą zgodnie z krzywiznami główki oraz kanału rodnego, szyjkę z zamkiem i rękojeść. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest ocena konieczności i możliwości użycia kleszczy przez doświadczonego położnika.

Jakie są najczęstsze przyczyny i wskazania do użycia kleszczy?

Najczęstszymi wskazaniami do użycia kleszczy są: zbyt długi poród, przedłużający się drugi okres porodu spowodowany brakiem postępu porodu czy wtórnym osłabieniem czynności skurczowej macicy, stan zagrożenia matki (matka jest wycieńczona porodem i nie może efektywnie przeć, występuje u niej choroba serca, mięśni, neurologiczna lub układu oddechowego), nieprawidłowe bicie serca dziecka, krwawienie z pochwy przy podejrzeniu o oddzielenie się łożyska, albo wypadnięcie pępowiny.

Kiedy użyć kleszczy?

Kleszcze stosowane są najczęściej u rodzącej, gdy następuje zatrzymanie akcji porodowej. Aby można było zastosować kleszcze musi być spełnionych 6 warunków:

  • 3 warunki u rodzącej: ujście szyjki macicy musi być rozwarte zupełnie, wychód miednicy nie może być za wąski, pęcherz płodowy musi być pęknięty;
  • 3 warunki płodowe: główka musi być kleszczowa, główka nie może być za duża (wodogłowie) ani za mała (poród przedwczesny, bezmózgowie), płód musi być żywy.

Uwaga 1: Nie można decydować się na nakładanie kleszczy przy niezupełnie rozwartym ujściu szyjki macicy!

Uwaga 2: Jeśli pęcherz płodowy nie jest pęknięty, to należy przebić go za pomocą kulociągu. Użycie kleszczy przy zachowanym pęcherzu płodowym może spowodować oddzielenie łożyska, a tym samym obfite krwawienie.

Co oznacza „ główka kleszczowa”?

Zadaniem kleszczy jest wydobycie główki dziecka znajdującej się w miednicy. Główka musi być kleszczowa, czyli znajdować się co najmniej w próżni miednicy. Nie można użyć kleszczy, jeśli główka znajduje się nad wchodem miednicy!

Jak często ma miejsce poród kleszczowy?

Poród kleszczowy przeprowadzany jest średnio u 7% rodzących kobiet.

Obecnie z powodu częstego stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego , które powoduje słabsze odczuwanie bólów porodowych, kleszcze stosowane są częściej. Aby nie przedłużać ostatniej fazy porodu i zapobiec tym samym okołoporodowym niedotlenieniu dziecka, lekarz decyduje o zastosowaniu kleszczy lub próżniociągu.

Zobacz: Rodzaje znieczulenia podczas porodu

Jak przebiega poród kleszczowy?

W porodzie kleszczowym decydujące jest doświadczenie lekarza obecnego przy porodzie. Zabieg odbywa się w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub miejscowym znieczuleniu krocza. Wierzchołek kleszczy powinien być skierowany na lewo ku przodowi na ciemiączko tylne. Przed nałożeniem kleszczy musi być znany przebieg wymiaru podłużnego główki.

Zobacz:

Przed każdym porodem kleszczowym lekarz przygotowuje się też na wszelki wypadek do wykonania cięcia cesarskiego.

Jakie są powikłania po użyciu kleszczy w czasie porodu?

Nadmierne zaciskanie kleszczy podczas porodu stanowi zagrożenie życia dla dziecka: pęknięcie namiotu móżdżku, krwawienia do mózgu, pęknięcia kości czaszki. Dlatego każdą trakcję należy wykonywać powoli i ciągnąć tylko podczas skurczu. Ponadto, mogą wystąpić otarcia skóry, zmiażdżenia, krwiaki, porażenia nerwów (zwłaszcza nerwu twarzowego) oraz pęknięcia kości czaszki.

U rodzącej nacina się podczas porodu krocze silniej niż podczas zwykłego porodu, dlatego uraz pochwy i krocza jest większy. W bardzo rzadkich przypadkach może też się zdarzyć podłużne pęknięcie pochwy, rozdarcie łechtaczki, czy pęknięcie szyjki macicy.