Strona główna » Chrzest » Modlitwa wiernych na chrzest dziecka – jak przebiega?

Modlitwa wiernych na chrzest dziecka – jak przebiega?

Modlitwa wiernych podczas chrztu świętego

Modlitwa wiernych to takie element liturgii, którego nie może zabraknąć podczas ceremonii Chrztu Świętego. Modlitwa wiernych podczas chrztu może przybrać tradycyjną formę, znaną z liturgii powszechnej lub zostać dostosowana do potrzeb rodziny. Coraz częściej dopuszcza się także napisanie własnej modlitwy i wygłoszenie jej podczas chrztu świętego.


Modlitwa wiernych to stały element mszy świętej zarówno w kościele katolickim jak i ewangelickim. Modlitwa wiernych podczas chrztu może przybrać najróżniejsze formy. Należy jednak pamiętać, aby zachować jedność stylu w całej jej formule. Na końcu modlitwy, dodaje się prośby za Kościół powszechny oraz za potrzeby całego świata.

Jak przebiega modlitwa wiernych?

Modlitwa wiernych ma zazwyczaj stałą formę. Po pierwsze jest ona kierowana bezpośrednio do współwiernych, np. „Prośmy Boga, módlmy się” oraz do samego Boga – Prosimy Cię, błagamy” oraz „Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie”. Modlitwa może zostać odczytana podczas chrztu przez kilka osób, np. rodziców, rodziców chrzestnych lub dziadków.

Poniżej przedstawiamy liczne modlitwy, które mogą zostać odczytane podczas ceremonii Chrztu Świętego.

Modlitwa wiernych podczas chrztu w intencji dzieci:

 • Prośmy Boga, aby naznaczone krzyżem świętym, przez całe swoje życie odważnie wyznawały Chrystusa, Syna Bożego.
 • Prośmy Boga, aby przez chrzest święty włączył te dzieci do wspólnoty swojego Kościoła.
 • Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski chrztu świętego.
 • Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej Śmierci i Zmartwychwstania przez chrzest święty odrodził i włączył do Kościoła.
 • Prośmy, aby to dziecko zachowując nakazy Chrystusa, wytrwało na zawsze w Jego miłości i odważnie głosiło Jego Ewangelię.
 • Błagajmy Boga, aby to dziecko przez chrzest święty stało się Jego przybranym dzieckiem, w którym On będzie miał upodobanie.
 • Błagajmy Boga, aby to dziecko zdołało przezwyciężyć zasadzki szatana i skłonności do złego.

Modlitwa wiernych podczas chrztu w intencji rodziców i chrzestnych:

 • Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla rodziców i chrzestnych.
 • Prośmy Boga, aby te dzieci, pociągnięte słowem i przykładem rodziców i chrzestnych, wzrastały w łasce jako żywe członki Kościoła.
 • Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary.
 • Prosimy Cię, abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości.
 • Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni nauczyli to dziecko Bożej wiedzy i miłości.
 • Prosimy Cie o wytrwałość i cierpliwość dla rodziców i chrzestnych, aby mieli siłę prowadzić to dziecko Twoją drogą.
 • Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni odnaleźli siłę i byli zdrowi, aby odpowiednio wykonywać swoje obowiązki wobec dziecka bożego.
 • Módlmy się za rodziców i chrzestnych, aby zawsze mieli siłę i odwagę prowadzić dziecko Twoimi ścieżkami i wskazywać mu właściwą drogę.
 • Módlmy się za rodziców i chrzestnych, aby potrafili wyznaczać dziecku granice dobra i zła.

Modlitwa wiernych podczas chrztu w intencji wszystkich:

 • Prośmy Boga, aby we wszystkich tutaj obecnych odnowił łaskę chrztu świętego.
 • Prośmy Boga, aby wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy przez chrzest stali się jednym ciałem, zawsze trwali w jednej wierze i miłości.
 • Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla wszystkich ochrzczonych.
 • Prosimy Cię, aby wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy przez chrzest stali się jednym ciałem, zawsze trwali w jednej wierze i miłości.
 • Błagajmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie zawsze i wszędzie dochowali wierności krzyżowi
 • Chrystusa, którym zostali naznaczeni na chrzcie świętym.
 • Modlitwa wiernych podczas chrztu w intencji całego świata:
 • Prośmy Boga, aby zachował świat od głodu, ognia i wojny.
 • Prośmy Boga, aby miał w swojej opiece wszystkich nieszczęśliwych.
 • Prośmy Boga o zdrowie dla wszystkich chorych i w potrzebie.
 • Prosimy Cię o miłosierdzie dla wszystkich głodujących i cierpiących.
 • Módlmy się za wszystkich tych, którzy stracili wiarę.
 • Módlmy się za tych, którzy nie mają ojczyzny.
 • Miej w swojej opiece wszystkich samotnych i bezdomnych.
 • Módlmy się za wszystkich tych, co tworzą politykę, aby mieli odwagę i siłę podejmować mądre i słuszne decyzje.