Strona główna » Chrzest » Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Sakrament Chrztu Świętego odbywający się w Kościele katolickim stanowi pierwszy, będący zarazem jednym z najważniejszych sakramentów, jakich człowiek może dostąpić w trakcie swojego życia.


Ten niezwykły moment stanowi bowiem swego rodzaju powtórne narodziny, będące jednocześnie wyrazem miłości Boga do swoich dzieci, a więc wszystkich wiernych Kościoła katolickiego. Należy zauważyć, iż przystąpienie naszego dziecka do sakramentu Chrztu wymagać będzie od nas nie lada przygotowania, zarówno tego duchowego jak i administracyjnego.
Jakie powinniśmy zgromadzić dokumenty, które to będą stanowić nasz formalny niezbędnik w kwestii ochrzczenia dziecka? Kiedy i gdzie należy dostarczyć wspomniane dokumenty? Kto może zostać rodzicem chrzestnym naszego maleństwa?

Przeczytaj także: Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu dziecku?

Aby dziecko mogło przystąpić do sakramentu Chrztu Świętego konieczne będzie dostarczenie do kancelarii danego kościoła odpowiednich dokumentów, potrzebnych do spisania aktu chrztu. W pierwszej kolejności będą to:

  • akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo zawarcia przez rodziców dziecka ślubu kościelnego
  • informacja zawierająca szczegółowe dane rodziców chrzestnych, a więc: imię i nazwisko wybranych przez nas osób, wiek, wyznanie oraz aktualny adres zamieszkania.
Ponadto niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia wydawanego przez parafię zamieszkania rodzica chrzestnego, potwierdzającego, że dana osoba jest w stanie pełnić rolę matki lub też ojca chrzestnego.

Jakie dokumenty potrzebne są rodzicom chrzestnym?

A kto, w praktyce, może zostać matką lub też ojcem chrzestnym naszego dziecka? Istnieje kilka warunków, bez których dana osoba nie może pełnić funkcji rodzica chrzestnego, nawet mimo najszczerszych chęci.
  • Pierwszym warunkiem jest mianowanie rodzica chrzestnego przez rodziców dziecka. W przypadku ich nieobecności, mianowanie następuje przez osobę pełniącą funkcję zastępczą czy funkcję opiekuna, a gdy taka możliwość również nie wchodzi w grę, wówczas obowiązek wyznaczenia rodziców chrzestnych spada na barki proboszcza bądź też szafarza Chrztu.
  • Kolejnym, niezbędnym elementem jest warunek ukończenia przez przyszłego rodzica chrzestnego wieku 16 lat. Ponadto, osoba ta musi być wyznania katolickiego, musi dostąpić sakramentu Komunii i Bierzmowania.
  • Co więcej, przyszły rodzic chrzestny powinien prowadzić życie w pełni zgodne z przykazaniami oraz wiarą katolicką. Rodzic chrzestny musi być również wolny od jakiegokolwiek rodzaju kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
  • Warto dodać, iż rodzicem chrzestnym nie może zostać ani matka, ani też ojciec maleństwa przystępującego do sakramentu Chrztu.

Przeczytaj także: Jak przebiega chrzest dziecka? – co mówią rodzice chrzestni?Skoro wiemy już jakie dokumenty należy przygotować, jak również jesteśmy świadomi warunków dotyczących przyszłych rodziców chrzestnych, warto zdawać sobie również sprawę z listy rzeczy, które będą nam niezbędne podczas przygotowań maleństwa do Chrztu. Chodzi przede wszystkim o odpowiednią białą szatkę oraz gromnicę.