Strona główna » Materiał zewnętrzny » Jaki zbudować dom do 70m2 bez pozwolenia?

Jaki zbudować dom do 70m2 bez pozwolenia?

domek bez pozwolenia projekt

jaki zbudować dom do 70m2 bez pozwolenia Własna budowa domu to z pewnością spełnienie marzeń wielu osób. Pozwala na zapewnienie sobie swojego prywatnego miejsca i niezakłóconej przestrzeni na wiele pokoleń. Wchodzące w życie z początkiem roku 2022 przepisy odnośnie do budowy domów bez pozwolenia do 70 m2 budzą wiele sprzecznych emocji. Główną z nich jest radość, ponieważ da to większe możliwości samodzielnej budowy domu bez pozwolenia, jednak wiąże się to również z wieloma komplikacjami i nierzadko dodatkowymi kosztami. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom nowej ustawy regulującej prawo budowlane w tym zakresie.


Jakie projekty do 70 m2 kwalifikują się do budowy na nowych zasadach?

Jaki zbudować dom do 70m2 bez pozwolenia? Z pewnością taki, który spełnia wszystkie określone wymogi odnośnie do jego budowy. Należą do nich – wielkość działki, zakres oddziaływania nieruchomości, powierzchnia domu, ilość kondygnacji i przeznaczenie nieruchomości. Budynki muszą być wolnostojące, przeznaczone wyłącznie do własnych celów mieszkaniowych. Inwestor zobowiązany jest złożyć oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dana nieruchomość będzie przeznaczona dla jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dom jednorodzinny o powierzchni nie większej niż 70 m2 (w przypadku domków z poddaszem lub tarasem 90 m2), posiadający maksymalnie dwie kondygnacje, musi znajdować się na działce o wielkości 500 m2. Nie oznacza to jednak, że musimy posiadać działkę o takiej powierzchni.

Obowiązuje tu ograniczenie, że na każde 500 m2 przypada jeden budynek. Dodatkowo obszar oddziaływania nieruchomości musi w pełni mieścić się na działce. Te aspekty pozwalają zapobiec tworzeniu nowych osiedli bez pozwolenia przez jednego inwestora.

Na jakiej działce można zbudować dom 70 m2?

Nowa ustawa ułatwia rozpoczęcie samodzielnej budowy domu jednorodzinnego bez pozwolenia, jedynie na określone zgłoszenie do właściwego organu. Przepisy regulują zasady stawiania takich domów na własne cele mieszkaniowe, a nie na przykład na wynajem.

Aby zapobiec samowolom budowlanym i tworzeniu osiedli domków na jednej działce, wprowadzono wytyczne co do charakteru miejsca, w którym ma powstać wolnostojący budynek. Musi on znajdować się w liczbie jeden na każde 500 m2 działki i jego zakres oddziaływania nie może przekraczać tego terenu. Należy pamiętać również o tym, aby budowa domu na działce była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jakich formalności należy dopełnić?

Budowa domu bez pozwolenia zobowiązuje do posiadania działki budowlanej, a w następstwie zamiaru budowy domu zgłoszenia tego faktu w odpowiednim starostwie czy urzędzie miejskim. Prócz tego inwestor zobowiązany jest do skompletowania dokumentów, jednak przebieg jest o wiele prostszy niż w przypadku pozwolenia na budowę. Jeżeli zgłosimy zamiar budowy, starostwa nie mają możliwości wnieść sprzeciwu do naszego planu.

Nasza budowa musi być zgodna z warunkami zabudowy, projekt domu musi być sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (ze względu na brak obowiązku obecności kierownika budowy), muszą być spełnione warunki techniczne i te odnośnie bezpieczeństwa. Ponadto osoba stawiająca dom, sprawująca kontrolę nad przebiegiem prac, musi podpisać oświadczenie o odpowiedzialności karnej za kierowanie budową.

Tak samo, jak w początkowym etapie, kiedy oświadczamy, że budujemy dom na własne cele mieszkaniowe, tak i cała odpowiedzialność za przebieg budowy, osoby zatrudnione do realizacji projektu, bezpieczeństwo wykonywanych robót i brak wpływu na domki sąsiadów spoczywa na inwestorze. Sam projekt domu, który musi przedłożyć inwestor organom państwowym, ma być sporządzony przez osobę do tego upoważnioną z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami.

Zalety i wady budowy domu 70 m2

Jedną z głównych zalet jest skrócony czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy. Kiedy decydujemy się złożyć wniosek o pozwolenie, urzędnicy mają 65 dni na rozpatrzenie go. Kiedy jest on kompletny i spełnia wymogi, otrzymujemy pozwolenie. W przypadku budowy na zgłoszenie czas ten skraca się do 21 dni i w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, prace budowlane muszą ruszyć. Niestety, jeżeli z różnych przyczyn zgłoszenie nie zawierało kompletu dokumentów, pojawiły się braki, budowa może zostać wstrzymana, co znacząco wydłuży czas jej finalizacji.

Dla niektórych problem może stanowić brak obowiązku prowadzenia dziennika budowy. Jeżeli z różnych przyczyn nastąpi usterka bądź prace budowlane nie przebiegną pomyślnie, na skutek braku dziennika budowy może ona zostać wstrzymana. Kolejną wadą jest fakt, iż taka budowa nie wymaga obecności kierownika. Nawet po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu kontroli (m.in. geodezyjnej), jeżeli tylko wystąpią niezgodności i okaże się, że budynek nie spełnia określonych norm, może nawet zostać zlecona rozbiórka.

Koszt budowy domu 70 m2 Nowy Ład 2022

Nowe regulacje ustawy budowlanej wprowadzają możliwość swobodnej realizacji budowy domów pod własną odpowiedzialnością i sprawowaniem pieczy nad przebiegiem prac. Finalizacja projektu odbywa się szybciej i możemy mieć pełną kontrolę nad powstawaniem swojego domku jednorodzinnego. Koszty budowy domu obejmują nie tylko materiały budowlane, ale i również opłacenie pracowników.

Początkowe koszty, na jakie narażony jest inwestor, to z pewnością sporządzenie projektu budowy. Musi być on pod wszystkimi względami zgodny z warunkami zabudowy działki, czy miejscowym planem zagospodarowania.