Strona główna » Chrzest » Jak wygląda chrzest? – przebieg obrzędu sakramentu chrztu świętego w trakcie ceremonii w punktach

Jak wygląda chrzest? – przebieg obrzędu sakramentu chrztu świętego w trakcie ceremonii w punktach

Zdecydowaliście się na chrzest swojego dziecka, ale nie wiecie jak dokładnie zachować się w trakcie ceremonii sakramentu? Jak wygląda przebieg chrztu w Kościele? Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego o przebiegu chrztu i mszy świętej, podczas której odbywa się cala ceremonia.


Poprzez chrzest dziecko zostaje przyjęte do wspólnoty Kościoła Katolickiego. Centralnym elementem ceremonii chrztu zarówno w kościele katolickim, jak i ewangelickim jest msza święta. I pomimo, iż przebieg chrztu w obu kościołach jest do siebie bardzo podobny, to różni się w kilku aspektach.

Chrześcijański chrzest został stworzony wraz z pięćdziesiątnicą, czyli z zejściem Ducha Świętego na Apostołów, pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa.

Tak jak chrzest Jezusa w wodach Jordanu reprezentował początek jego posługi wśród ludzi, Pięćdziesiątnica, chrzest ogniem Ducha Świętego, reprezentował początek misji Apostoła i, we wszystkim, początek chrześcijaństwa. Kościół. Zgodnie z poleceniem Jezusa, od tego momentu Piotr i inni uczniowie zaczęli głosić o potrzebie pokuty za nasze grzechy i przyjęcia chrztu, aby uzyskać przebaczenie i dar Ducha Świętego.
Przebieg chrztu świętego w punktach – Różnice w trakcie ceremonii przeprowadzania chrztu świętego

Ceremonia przeprowadzanego chrztu w Kościele katolickim wygląda zazwyczaj podobnie. Jednak obok stałych elementów liturgii sam przebieg chrztu może być różnorodny. Wszystko zależy bowiem od tego, czy chrzest odbywa się podczas regularnej mszy, czy w specjalnie wyznaczonym terminie. Na przebieg chrztu ma także wpływ liczba chrzczonych dzieci.

Ostatnio coraz częściej rodzice mogą mieć czynny udział w zaplanowaniu ceremonii Chrztu Świętego w kościele.

Poniżej przedstawiamy jednak elementy, które bez względu na wszystko pozostają niezmienne.

1.Wstępne obrzędy – co mówią rodzice i chrzestni podczas chrztu?

Ten element mszy świętej służy oficjalnemu rozpoczęciu liturgii, przywitaniu Boga oraz pozdrowieniu wszystkich współmiernych.Kapłan na początku Mszy świętej po pozdrowieniu i powitaniu zebranych pyta rodziców:

 • Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
  (Rodzic podaje imię dziecka)
 • Kapłan pyta dalej:
  O co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka?
 • Rodzice odpowiadają: O chrzest (lub: o wiarę, o przyjęcie do Kościoła, o łaskę Chrystusa)
 • Teraz kapłan przybliża rodzicom ich obowiązki i pyta: Czy jesteście gotowi wychowywać swoje dziecko w wierze katolickiej?
 • Następnie pyta rodziców chrzestnych: Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków?

Kiedy rodzice i chrzestni złożą zobowiązanie wychowania dziecka w wierze katolickiej, tzn. doprowadzenia go do poznania Boga, przygotowania do życia sakramentalnego i realizacji przykazań, następuje znak krzyża.

2. Przebieg chrztu – znak krzyża

Kapłan podchodzi do dziecka i czyni na jego czole znak krzyża. Po nim to samo czynią rodzice i chrzestni. Przez ten znak błogosławi się dziecko oraz przyjmuje je do wspólnoty chrześcijańskiej. Podczas znaku krzyża rodzice i chrzestni zobowiązują się do okazywania mu miłości i pomocy w drodze do Boga.

3. Przebieg chrztu – liturgia słowa

Podczas liturgii chrzcielnej Bóg przemawia do wszystkich zebranych. Słowo Boże dociera do wiernych szczególnie poprzez słowa Pisma Świętego.

4. Przebieg chrztu – modlitwa powszechna

W tym momencie wszyscy zebrani modlą się wspólnie za dzieci mające przyjąć chrzest, ich rodziców, chrzestnych oraz wszystkich ochrzczonych.

5. Przebieg chrztu – wezwanie Świętych

Chrzest łączy dzieci z całym Kościołem na ziemi i w niebie, dlatego na zakończenie modlitwy powszechnej wzywa się Świętych i Patronów dzieci. Po każdym wezwaniu odpowiada się – módl się za nami.6. Przebieg chrztu – modlitwa z egzorcyzmem

Jedynie Bóg jest zwycięzcą zła, dlatego prosimy Go, aby uwolnił te dzieci od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią – mieszkaniem Ducha Świętego. Po tych słowach kapłan w milczeniu kładzie rękę na każdym dziecku z osobna.

7. Przebieg chrztu – modlitwa dziękczynna nad wodą

Kapłan zaprasza do udziału w modlitwie dziękczynnej nad wodą. Zebrani łącząc się z jego modlitwą odpowiadają: Błogosławiony jesteś teraz i na wieki.
Albo: Tobie chwała na wieki

8. Przebieg chrztu – wyrzeczenie się zła

Kapłan przypomina rodzicom oraz chrzestnym ich odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci. Podstawą przyjęcia tej odpowiedzialności jest wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary. Dlatego kapłan trzykrotnie pyta:

 • Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
 • Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
 • Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Po szczerym odrzuceniu zła celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary.

9. Przebieg chrztu – wyznanie wiary

Kapłan pyta:

 • Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
 • Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
 • Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Po wyznaniu wiary następuje właściwa ceremonia chrztu.
10. Przebieg chrztu – udzielenie chrztu

Kapłan podchodzi do dziecka, które matka trzyma na rękach i pyta rodziców oraz chrzestnych:
Czy chcecie, aby (imię dziecka) otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Po pozytywnej odpowiedzi kapłan chrzci dziecko polewają jego główkę wodą i wypowiadając słowa:
(Imię dziecka) ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Na znak podziękowania Bogu za chrzest wszyscy mówimy:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

11. Przebieg chrztu – namaszczenie krzyżem świętym

Kapłan namaszcza czoło dziecka krzyżem świętym, by zostało włączone w potrójną władzę Chrystusa: Kapłańską, Prorocką i Królewską.

12. Przebieg chrztu – nałożenie białej szaty

Biała szata symbolizuje nieskalaną godność dziecka ochrzczonego.
Rodzice nakładając szatkę zobowiązują się pomagać dziecku w zachowywaniu tej godności aż po życie wieczne. Długość szaty symbolizuje wielkość Boga oraz wiarę w niego.


13. Przebieg chrztu – wręczenie zapalonej świecy

Teraz zaczyna się rola chrzestnego, który po słowach kapłana: – Przyjmujcie światło Chrystusa, zapala świecę chrzcielną od Paschału – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Świeca ta zobowiązuje rodziców i chrzestnych do troski, aby dziecko postępowało zgodnie z nauką Chrystusa i wytrwało w wierze Kościoła. Stało się światłością wobec świata. Świeca będzie również pamiątką chrztu dziecka, z którą pójdzie ono do I Komunii Świętej i w dalsze życie. To także symbol światła bożego, które od dnia chrztu będzie towarzyszyło dziecku przez całe życie.

Przebieg chrztu może się nieznacznie różnić w zależności od parafii do której się przynależy oraz od tego czy dziecko chrzczone jest podczas regularnej mszy czy nie.