Strona główna » Chrzest » Jak wybrać właściwych rodziców chrzestnych?

Jak wybrać właściwych rodziców chrzestnych?

Jedną z najważniejszych decyzji, jaką muszą podjąć rodzice przed ochrzczeniem dziecka, jest wybór właściwych rodziców chrzestnych. Powinni oni bowiem wspierać Was w wychowywaniu dziecka i opiece nad nim, będąc jednocześnie bliską mu osobą. Dowiedz się, na co powinniście zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodziców chrzestnych.


Jeśli decydujesz się na Chrzest swojego dziecka „przyjmujesz na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłował Boga i bliźnich”, a ponieważ jest to trudne zadanie, to zarówno w kościele katolickim jak i protestanckim młodzi rodzice mają prawo wybrać rodziców chrzestnych, na których pomoc zawsze będą mogli liczyć.



Obowiązki rodziców chrzestnych

Do głównych obowiązków rodziców chrzestnych należy wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka na dojrzałego człowieka i chrześcijanina. Powinni oni zawsze stać po stronie dziecka i służyć mu pomocną dłonią oraz radą. Regularny kontakt rodziców chrzestnych z dzieckiem jest niezwykle istotny. Życzenia i mały upominek z okazji urodzin czy innych okazji daje dziecku wyraźnie do zrozumienia, że odgrywa ono ważną rolę w życiu chrzestnych. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby chrzestnymi zostały osoby bliskie – jednak niekoniecznie z rodziny.

Przeczytaj także: Jak wygląda chrzest? – przebieg obrzędu sakramentu chrztu świętego w trakcie ceremonii w punktach

W różnych kościołach rodzice chrzestni tracą obowiązek opieki nad rozwojem duchowym dziecka wraz z osiąganiem przez niego kolejnych stopni dojrzałości religijnej. Np. w kościele protestanckim obowiązki rodziców chrzestnych wygasają wraz z momentem konformacji chrześniaka(w kościele protestanckim nie ma bierzmowania) podczas gdy w kościele katolickim relacje te zawiązywane są na całe życie.



Wybór rodziców chrzestnych

Rola rodzica chrzestnego jest niezwykle trudna i wymagająca. Powinna opierać się ona na wzajemnym zaufaniu rodziców i chrzestnych, gdyż to właśnie od niego zależy późniejsza relacja chrzestnych z dzieckiem oraz ich udział w życiu malucha.

Decyzja o wyborze rodziców chrzestnych powinna być zatem świadoma i odpowiednio przemyślana. Porozmawiaj z mężem o tym, jakie macie oczekiwania wobec rodziców chrzestnych i kto z Waszego otoczenia byłby w stanie je spełnić.

We wspólnej rozmowie z przyszłymi chrzestnymi powiedz im, czego od nich oczekujesz i spytaj, jakie oni mają wyobrażenie o swojej roli. Taka dyskusja i wymiana wyobrażeń pozwoli Wam na uniknięcie nieporozumień w przyszłości i da klarowny obraz tego, czego możecie się spodziewać po chrzestnych.



Aby zwiększyć świadomość rodzica chrzestnego w kwestii tego, jak ważna jest jego rola, możecie wspólnie stworzyć listę jego zadań i obowiązków. Podczas ceremonii chrztu może być ona przeczytana przez jednego z rodziców chrzestnych, w celu podkreślenia chęci aktywnego uczestniczenia w życiu dziecka oraz przygotowania go do życia w wierze kościoła katolickiego.

Sprawdź: Kiedy ochrzcić dziecko? – jaki okres jest najlepszy na ceremonię chrztu świętego?

Kto może zostać chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać dowolnie wybrana przez Was osoba, pod warunkiem, że ukończyła ona 16 lat i jest członkiem Kościoła katolickiego. Nie chodzi tu jednak o sprawdzanie religijności rodziców chrzestnych, a fakt, iż ich zadaniem jest pomoc w przygotowaniu dziecka do uczestnictwa we wspólnocie i życiu chrześcijańskim.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego osoba, która nie jest katolikiem nie może zostać chrzestnym dziecka, a być jedynie świadkiem chrztu w obecności chrzestnego katolika.



Oprócz kryterium wieku kandydat na chrzestnego musi spełnić jeszcze kilka innych warunków. Przede wszystkim musi być osobą bierzmowaną, która przyjęła także sakrament Najświętszej Eucharystii (komunię)oraz prowadzi życie zgodne z chrześcijańską wiarą – odpowiadające funkcji, którą ma pełnić.

Najlepiej więc, jeśli rodzicami chrzestnymi zostają osoby tego samego wyznania, co rodzice i dziecko przyjmujące sakrament chrztu.