Badania w ciąży

Każda kobieta w trakcie trwania ciąży powinna wykonywać badania kontrolne mające na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości związanych z rozwojem dziecka oraz bieżącą kontrolę rozwoju dziecka.